Hållbarhet

Hållbarhetsfrågorna är en framgångsfaktor för oss och en viktig del av vår verksamhet. Vi utgår från människors långsiktiga behov när vi utvecklar våra stadsdelar och områden.