Ägarstruktur

Den 30 juni 2017 hade Fabege 39 627 aktieägare varav 60,5 procent var svenskt ägande.

Fördelning ägande land * (%)

Land  Kapital & 
röster
Antal AktierAntal ägare
Sverige 60,5 100 085 652

38 696

Utländskt 39,5 49 045 160 931
   - USA 14,3 23 594 749 173
   - Storbritannien 4,4 7 274 684 99
   - Nederländerna 3,2 5 237 842 14
   - Norge 2,1 3 490 005 76
   - Övriga delstater  5,7 9 447 880 569
   - Anonymt ägande 9,8 16 260 760 N / A

Totalt

100 165 391 572 39 627

Ägarfördelning efter typ

Grupp Antal Aktier Kapital & röster,% Antal ägare
Utländska Institutionella ägare 48 207 210 29,1 155

Svenska Institutionella ägare

39 401 069 23,8 192
Övriga ägare 36 065 472 21,8 1 916
Svenska privatpersoner 25 457 061 15,4 37 364
Anonymt ägande 16 260 760 9,8 N / A
Totalt  165 391 572 100 39 627

Data sammanställd AV Monitor. Källa:  Euroclear, morgon OCH Finansinspektionen, Nasdaq OCH Millistream