Ägarstruktur

Den 30 april 2017 hade Fabege 40 294 aktieägare varav 60,6 procent var svenskt ägande.

Fördelning ägande per land* (%)

Land  Kapital & 
röster
Antal aktierAntal ägare
Sverige 60,6 100 289 285

39 354

Utländskt 39,4 65 102 287 940
    - USA 13,9 23 046 367 166
    - Storbritannien 4,7 7 813 665 99
    - Nederländerna 3,3 5 490 923 14
    - Frankrike 2,1 3 487 583 51
    - Övriga länder  8,8 10 656 158 610
Anonymt ägande 10,5 14 607 601 N/A

Totalt

100 165 391 572 40 294

Ägarfördelning efter typ

Grupp Antal aktier Kapital & röster, % Antal ägare
Utländska institutionella ägare 49 424 003 29,9 153

Svenska institutionella ägare

38 417 036 23,2 194
Övriga ägare 36 751 930 22,2 1 986
Svenska privatpersoner 26 191 002 15,8 37 961
Anonymt ägande 14 607 601 8,8 N/A
Totalt  165 391 572 100 40 294

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream