Ägarstruktur

Den 31 augusti 2017 hade Fabege 39 284 kända aktieägare varav 61,1 procent var svenskt ägande.

Fördelning ägande land * (%)

Land  Kapital & 
röster
Antal aktierAntal kända ägare
Sverige 61,1 101 111 805

38 346

Utländskt 38,9 64 279 767 938
   - USA 14,7 24 370 599 175
   - Storbritannien 4,9 8 115 703 97
   - Nederländerna 3,0 4 909 950 15
   - Norge 1,6 2 661 659 76
   - Övriga länder  5,5 9 136 994 575
   - Anonymt ägande 9,1 15 084 862 N / A

Totalt

100 165 391 572 39 284

Ägarfördelning efter typ

Grupp Kapial & röster, % Antal aktier Antal kända ägare
Utländska Institutionella ägare 29,1 48 188 439 158

Svenska Institutionella ägare

24,6 40 747 356 188
Övriga ägare 21,9 36 235 477 1 892
Svenska privatpersoner 15,2 25 135 438 37 046
Anonymt ägande 9,1 15 084 862 N / A
Totalt  100 165 391 572 39 284

Data sammanställd AV Monitor. Källa:  Euroclear, morgon OCH Finansinspektionen, Nasdaq OCH Millistream