Ägarstruktur

Den 31 mars 2017 hade Fabege 40 449 aktieägare varav 59,8 procent var svenskt ägande.

Fördelning ägande per land* (%)

Land  Kapital & 
röster
Antal aktierAntal ägare
Sverige 59,8 98 852 490

39 485

Utlänskt 31,9 49 103 455 964
    - USA 13,5 22 250 469 179
    - Storbritannien 5,4 8 416 534 103
    - Nederländerna 2,5 4 194 250 14
    - Norge 2,3 3 820 997 81
    - Övriga länder  6,3 10 421 178 587
Anonymt ägande 10,5 17 435 627 N/A

Totalt

100 165 391 572 40 449

Ägarfördelning efter typ

Grupp Antal aktier Kapital & röster, % Antal ägare
Utländska institutionella ägare 48 176 778 29,1 147

Svenska institutionella ägare

37 296 472 22,6 181
Övriga ägare 36 314 657 22,0 2 006
Svenska privatpersoner 26 168 038 15,8 38 115
Anonymt ägande 17 435 627 10,5 N/A
Totalt  165 391 572 100 40 449

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen, Nasdaq och Millistream