Omsättning och handel

Redovisning av handel i och omsättningen av Fabeges aktie.

Fabeges aktie handlats på mer än tio olika handelsplatser, såväl reglerade marknadsplatser (börser) som andra handelsplattformar.

De största handelsplatserna är Nasdaq Stockholm, BATS, Chi-X och Turquoise.

 2017-05-31 till 2017-06-30 Fabege Large Cap (genomsnitt)
Lägsta kurs, kr 160,7  
Högsta kurs, kr 172,1  
VWAP, kr   167,2  
Antal omsatta aktier, st 7 428 641  
Genomsnittligt antal/dag, st 353 745   
Antal avslut, st 39 758  
Genomsnittlig antal/dag, st 1 893 2 625
Genomsnittligt värde/avslut, kr
31 235 37 018
Genomsnittligt dagsomsättning, Mkr 59 149
Dagsomsättning relativt börsvärde, % 0,21 0,29
Andel Nasdaq (ordinarie handel), % 91,5 88,1
Andel blocktransaktioner, % 8,5 11,7
Andel dark pools (Nasdaq), % 0,1 0,2

Data sammanställd av Holdings. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq samt Millistream.