Omsättning och handel

Redovisning av handel i och omsättningen av Fabeges aktie.

Fabeges aktie handlats på mer än tio olika handelsplatser, såväl reglerade marknadsplatser (börser) som andra handelsplattformar.

De största handelsplatserna är Nasdaq Stockholm, BATS, Chi-X och Turquoise.

 2017-01-31 till 2017-02-28 Fabege Large Cap (genomsnitt)
Lägsta kurs, kr 146,6  
Högsta kurs, kr 157,4  
VWAP, kr   153,4  
Antal omsatta aktier, st 7 733 225  
Genomsnittligt antal/dag, st 368 249  
Antal avslut, st 35 460  
Genomsnittlig antal/dag, st 1 689 2 168
Genomsnittligt värde/avslut, kr
33 457 40 473
Genomsnittligt dagsomsättning, Mkr 56 130
Dagsomsättning relativt börsvärde, % 0,22 0,28
Andel Nasdaq (ordinarie handel), % 93,6 93,2
Andel blocktransaktioner, % 6,2 6,3
Andel dark pools (Nasdaq), % 0,3 0,4

Data sammanställd av Holdings. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq samt Millistream.