Omsättning och handel

Redovisning av handel i och omsättningen av Fabeges aktie.

Fabeges aktie handlats på mer än tio olika handelsplatser, såväl reglerade marknadsplatser (börser) som andra handelsplattformar.

De största handelsplatserna är Nasdaq Stockholm, BATS, Chi-X och Turquoise.

 2017-07-31 till 2017-08-31 Fabege Large Cap (genomsnitt)
Lägsta kurs, kr 157,0  
Högsta kurs, kr 167,1  
VWAP, kr   161,8  
Antal omsatta aktier, st 5 575 671  
Genomsnittligt antal/dag, st 232 320  
Antal avslut, st 28 973  
Genomsnittlig antal/dag, st 1 207 2 047
Genomsnittligt värde/avslut, kr
31 129 33 655
Genomsnittligt dagsomsättning, Mkr 38 106
Dagsomsättning relativt börsvärde, % 0,14 0,22
Andel Nasdaq (ordinarie handel), % 95,8 94,7
Andel blocktransaktioner, % 4,0 5,0
Andel dark pools (Nasdaq), % 0,2 0,2

Data sammanställd av Holdings. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq samt Millistream.