Omsättning och handel

Redovisning av handel i och omsättningen av Fabeges aktie.

Fabeges aktie handlats på mer än tio olika handelsplatser, såväl reglerade marknadsplatser (börser) som andra handelsplattformar.

De största handelsplatserna är Nasdaq Stockholm, BATS, Chi-X och Turquoise.

 2017-02-28 till 2017-03-31 Fabege Large Cap (genomsnitt)
Lägsta kurs, kr 138  
Högsta kurs, kr 153,2  
VWAP, kr   145,7  
Antal omsatta aktier, st 9 739 850  
Genomsnittligt antal/dag, st 405 827  
Antal avslut, st 39 079  
Genomsnittlig antal/dag, st 1 628 2 114
Genomsnittligt värde/avslut, kr
36 304 39 641
Genomsnittligt dagsomsättning, Mkr 59 126
Dagsomsättning relativt börsvärde, % 0,25 0,26
Andel Nasdaq (ordinarie handel), % 93,1 92,9
Andel blocktransaktioner, % 6,2 6,8
Andel dark pools (Nasdaq), % 0,7 0,3

Data sammanställd av Holdings. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq samt Millistream.