Omsättning och handel

Redovisning av handel i och omsättningen av Fabeges aktie.

Fabeges aktie handlats på mer än tio olika handelsplatser, såväl reglerade marknadsplatser (börser) som andra handelsplattformar.

De största handelsplatserna är Nasdaq Stockholm, BATS, Chi-X och Turquoise.

 2017-03-31 till 2017-04-30 Fabege Large Cap (genomsnitt)
Lägsta kurs, kr 139,3  
Högsta kurs, kr 155,5  
VWAP, kr   148,6  
Antal omsatta aktier, st 8 034 817  
Genomsnittligt antal/dag, st 422 817  
Antal avslut, st 35 278  
Genomsnittlig antal/dag, st 1 857 2 331
Genomsnittligt värde/avslut, kr
35 278 39 883
Genomsnittligt dagsomsättning, Mkr 63 141
Dagsomsättning relativt börsvärde, % 0,26 0,27
Andel Nasdaq (ordinarie handel), % 98,2 923,3
Andel blocktransaktioner, % 1,5 6,3
Andel dark pools (Nasdaq), % 0,4 0,3

Data sammanställd av Holdings. Källor: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen, Nasdaq samt Millistream.