Största ägare

2017-03-31*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster,%
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag

25 456 763

15,4
BlackRock 6 295 015 3,8
Fjärde AP-fonden 5 710 559 3,5
Investment AB Öresund  5 500 000 3,3
Länsförsäkringar Fonder 4 273 594 2,6
Mats Qviberg med familj 3 747 868 2,3
Vanguard
3 432 483 2,1
BNP Paribas Investment Partners
2 895 115 1,8
E.N.A City AB
2 890 000 1,7
Norges Bank 2 815 400 1,7
Handelsbanken Fonder   2 802 572 1,4
Standard Life 2 249 981 1,2
Principal Global Investors
1 985 406 1,2
Stichting Pensioenfonds ABP 
1 975 630 1,2
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 1 972 195 1,2
Totalt 15 största aktieägare

73 098 181

44,2
Övriga  92 293 391

55,8

Totalt antal utestående aktier 165 391 572 100,0
Innehav egna aktier 0 0,0
Totalt antal registrerade aktier 165 391 572 100,0

*Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen. Nasdaq och Millistream.