Största ägare

2017-06-30*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster,%
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag

25 310 852

15,3
BlackRock 6 397 201 3,9
Fjärde AP-fonden 6 231 624 3,8
Investment AB Öresund  5 500 000 3,3
Länsförsäkringar Fonder 4 396 261 2,7
Mats Qviberg med familj 3 747 868 2,3
Vanguard
3 688 880 2,2
E.N.A City AB
2 865 500 1,7
Norges Bank  
2 374 962 1,4
Handelsbanken Fonder
2 343 645 1,4
Swedbank Robur Fonder  2 218 588 1,3
Principal Global Investors  2 085 088 1,3
Stichting Pensioenfonds ABP 
1 976 001 1,2
TR Property Investment Trust 1 933 221 1,2
Pensionskassan SHB Försäkringsförening 1 920 000 1,2
Totalt 15 största aktieägare

72 989 691

44,2
Övriga  92 401 881

55,8

Totalt antal utestående aktier 165 391 572 100,0
Innehav egna aktier 0 0,0
Totalt antal registrerade aktier 165 391 572 100,0

*Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen. Nasdaq och Millistream.