Största ägare

2017-08-31*

Aktieägare Antal aktier Andel av kapital och röster,%
Erik Paulsson med familj, privat och via bolag

25 310 852

15,3
Fjärde AP-fonden 6 960 797 4,2
BlackRock  6 397 201 3,9
Investment AB Öresund  5 500 000 3,3
Länsförsäkringar Fonder 4 591 261 2,8
Vanguard 3 773 726 2,3
Mats Qviberg med familj
3 747 868 2,3
E.N.A City AB
2 866 000 1,7
Handelsbanken Fonder
2 724 981 1,6
Swedbank Robur Fonder 
2 218 588 1,3
Principal Global Investors 
2 085 088 1,3
Stichting Pensioenfonds ABP 
1 965 885 1,2
TR Property Investment Trust
1 933 221 1,2
Pensionskassan SHB Försäkringsförening
1 920 000 1,2
Standard Life 1 844 850 1,1
Totalt 15 största aktieägare

73 840 318

44,6
Övriga  91 551 254

55,4

Totalt antal utestående aktier 165 391 572 100,0
Innehav egna aktier 0 0,0
Totalt antal registrerade aktier 165 391 572 100,0

*Verifieringsdatum kan variera för utländska ägare.

Data sammanställd av Monitor. Källa: Euroclear, Morningstar, Finansinspektionen. Nasdaq och Millistream.