Nyckeltal

Nyckeltal, MSEK2016201520142013201220112010
Finansiella 2)       
Avkastning på sysselsatt kapital, %29,513,27,68,797,28,7
Avkastning på eget kapital, %36,021,413,212,8-0,89,916
Räntetäckningsgrad, ggr 2)2,72,32,42,02,32,23
Soliditet, %46393835343939
Soliditet, % efter justering   -   
Belåningsgrad fastigheter, %46526057575762
Belåningsgrad fastigheter, % efter justering   -   
Skuldkvot, ggr       
Skuldsättningsgrad, ggr1,01,31,41,51,61,41,5
Aktierelaterade 1, 2)       
Resultat per aktie, kr 3)42:9719:5410:519:26-0,547,0110,38
Totalresultat per aktie, kr42:9419:5510:459:34-0,58  
Eget kapital per aktie, kr1391008376707369
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, kr4:7014:27-11,583,894,524,496,13
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, kr efter justering   -   
(EPRA NAV) Långsiktigt substansvärde per aktie, kr1631159584   
EPRA EPS3,013,944,093,48   
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, tusental165 392165 392165 392165 392163 555162 225162 980
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, tusental   165 392163 555162 225162 980
Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, tusental165 392165 392165 392165 162162 391162 719163 504
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, tusental   165 162162 391162 719163 504
Fastighetsrelaterade       
Antal fastigheter828380929597103
Fastigheternas bokförda värde, Mkr47 84240 27932 55933 38431 63629 15026 969
Uthyrbar yta, kvm1 0621 0921 030 0001 142 0001 130 0001 107 0001 138 000
Ekonomisk uthyrningsgrad, %94939493929088
        
Överskottsgrad, %72727169686867
1 Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier (till exempel konvertibler) föreligger
2 Om inte annat anges är nyckeltalet ej definierat enligt IFRS, för definitioner se sid 17
3 Definitionen enligt IFRS
 20172016201520142013201220112010

Nyckeltal, MSEK
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Finansiella 2)                             
Avkastning på sysselsatt kapital, %11,729,518,417,219,613,211,513,712,27,66,26,36,28,75,15,85,998,911,212,37,26,98,69,68,78,16,04,7
Avkastning på eget kapital, %15,236,031,629,738,521,418,821,520,313,28,78,97,712,816,217,618,0-0,8-8,4-14,718,29,98,511,513,51614,110,06,5
Räntetäckningsgrad, ggr 2)2,72,72,62,52,62,32,42,52,22,42,22,32,32,02,12,12,22,32,22,41,82,22,12,11,833,13,02,8
Soliditet, %4546444243393938373836353435353534343233383938393939373433
Soliditet, % efter justering           0,0--               
Belåningsgrad fastigheter, %4446474948525556586059616057575856575858575759595662606462
Belåningsgrad fastigheter, % efter justering           0,0--               
Skuldkvot, ggr15,5   14,1                        
Skuldsättningsgrad, ggr1,01,01,01,11,11,31,31,41,41,41,61,61,61,51,51,51,61,61,71,71,41,41,51,51,41,51,61,81,8
Aktierelaterade 1, 2)                             
Resultat per aktie, kr 3)5:3342:9726:2816:511899-12-30 10:07:0019:5412:429:2804:2610:515:013:401:459:268,796,253,14-0,54-4,36-5,093,467,014,474,032,3210,386,673,050,98
Totalresultat per aktie, kr5:3342:9426:2816:511899-12-30 10:07:0019:5512:429:2804:2610:455:013:401:459:348,796,253,14-0,58---        
Eget kapital per aktie, kr1411391221131101009389848378767476757370706665747371706969656260
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, kr11:334:702:952,411:7514:279:458:3501:36-11,58-6,32-6,57-4:503,893,570,431,394,523,62,650,814,492,991,970,76,134,813,021,32
Kassaflöde från löpande verksamhet per aktie, kr efter justering           0-4:50-               
(EPRA NAV) Långsiktigt substansvärde per aktie, kr165163144131126115107102979589878484               
EPRA EPS1:223,013,542,281:093,943,092,181,014,092,621,010,933,48               
Antal utestående aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, tusental165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392163 555162 225162 225162 225162 225162 315162 980162 980162 980162 980162 980164 372
Antal utestående aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, tusental  165 392   165 392    165 392165 392165 392165 392165 392165 392163 555162 225162 225162 225162 225162 315162 980162 980162 980162 980162 980164 372
Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, tusental165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 392165 162165 086164 933164 474162 391162 225162 225162 225162 719162 869162 980162 980163 504163 679164 029164 382
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, tusental  165 392   165 392    165 392165 392165 162165 086164 933164 474162 391162 225162 225162 225162 719162 869162 980162 980163 504163 679164 029164 382
Fastighetsrelaterade                             
Antal fastigheter88828285,084838484,082,080878791929192949597969897100101103103119122127
Fastigheternas bokförda värde, Mkr50 83247 84244 65942 41840 46740 27937 63036 36133 76332 55933 86833 25733 64033 38432 77332 17232 09831 63631 57130 79429 96729 15028 73928 18327 71726 96928 08527 79628 267
Uthyrbar yta, kvm1 084 0001 0621 121 0001 122 0001 070 0001 0921 072 0001 071 0001 030 0001 030 0001 109 0001 114 0001 137 0001 142 0001 137 0001 125 0001 133 0001 130 0001 151 0001 109 0001 107 0001 107 0001 117 0001 110 0001 131 0001 138 0001 238 0001 260 0001 303 000
Ekonomisk uthyrningsgrad, %9394939393939292939492929293929392929190899090898988898990
                              
Överskottsgrad, %6972727068727272707172716869696864686967646868676267686661
1 Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier (till exempel konvertibler) föreligger
2 Om inte annat anges är nyckeltalet ej definierat enligt IFRS, för definitioner se sid 17
3 Definitionen enligt IFRS