Resultaträkning

Belopp i Mkr2016201520142013201220112010
Hyresintäkter2 1051 9982 0872 0591 8691 8042 007
Fastighetskostnader-598-569-602-648-605-577-659
Driftsöverskott1 5071 4291 4851 4111 2641 2271 348
Överskottsgrad, %72727169686867
Central administration-70-65-67-62-64-63-62
Räntenetto-541-582-664-705-644-609-522
Resultatandelar i intressebolag-425-94-72-30137918
Förvaltningsresultat471688682614693564782
Realiserade värdeförändringar fastigheter49121300135167173237
Orealiserade värdeförändringar fastigheter7 6143 2521 3397391 4091 093843
Orealiserade värdeförändringar räntederivat99262-473408-190-397106
Värdeförändringar aktier5101996-47-16-39
Resultat före skatt8 6804 2331 8671 9922 0321 4171 929
Aktuell skatt-88-2-61-116-1 900-1-3
Uppskjuten skatt-1 485-999-68-346-220-275-229
Periodens/Årets resultat7 1073 2321 7381 530-881 1411 697
Poster som inte kommer omklassificeras till resultatet       
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-52-1013-6--
Periodens/Årets totalresultat7 1023 2341 7281 543-941 1411 697
Periodens totalresultat hänförligt till:       
moderbolagets aktieägare       
innehav utan bestämmande inflytande       
Resultat per aktie före utspädningseffekt, kr42:97110:519:26-1710
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, kr   9:26-1710
Totalresultat per aktie före utspädningseffekt, kr42:94110:459:34-1--
Totalresultat per aktie efter utspädningseffekt, kr   9:34-1--
Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner165165165165,4164162163
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner   165,4164162163
Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner165165165165,1162163164
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner   165,1162163164
 20172016201520142013201220112010

Belopp i Mkr
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Okt-
dec
Jul-
sep
Apr-
jun
Jan-
mar
Hyresintäkter546532534520519505495496502522526526513514513519513480469467453458452448446487495507518
Fastighetskostnader-167-150-133-151-164-156-130-131-152-157-144-137-164-174-146-145-183-169-133-140-163-140-142-124-171-165-145-149-200
Driftsöverskott379382401369355349365365350365382389349340367374330311336327290318310324275322350358318
Överskottsgrad, %6972757168697474707073746866727264657270646969726266717161
Central administration-19-17-17-20-16-17-16-16-16-21-16-15-15-16-16-16-14-23-15-13-13-16-17-15-15-15-14-17-16
Räntenetto-133-129-139-142-131-146-143-140-153-155-158-180-171-174-178-176-177-168-168-156-152-149-162-151-147-139-138-129-116
Resultatandelar i intressebolag-11-402-166-13-14-59-8-13-15-17-27-132-11-17-41371-1082-101411-2-5
Förvaltningsresultat216-166229213195172147201168174191167150152162165135257154157125161133157113182209210181
Realiserade värdeförändringar fastigheter030920216017301165-5283103015802101451903350047946531
Orealiserade värdeförändringar fastigheter8333 1361 7601 1991 5191 28259067370757025829921214716221121934525540340632123125029116640720565
Orealiserade värdeförändringar räntederivat8923042-55-118151-26194-57-96-90-146-141-5546229188-57-233-120220-134-301-7110921327-99-35
Värdeförändringar aktier-35000-26-28-36722-13-1626-12111-1-2-26-11-111-8-2-4-2-3-11-2-23
Resultat före skatt1 1353 5142 0511 3591 7561 5966861 06588683534635633024251161962054016557475343094382511605726379219
Aktuell skatt--8920-1-20000-316-74-11820000-1 9000-1000-3000
Uppskjuten skatt-253-664-437-294-90-416-167-235-18175-78-49-16-45-93-104-10480-47-61-192-16-22-104-1334-136-39-58
Periodens/Årets resultat8822 7611 6161 0651 6651 17851983070591026532324079420515516620118-1 38756141372278378606590340161
Poster som inte kommer omklassificeras till resultatet                             
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner--5---2----10---13---------------
Periodens/Årets totalresultat8822 7561 6161 0651 6651 18051983070590026532324092420515516620118-1 38756141372278378606590340161
Periodens totalresultat hänförligt till:                             
moderbolagets aktieägare                             
innehav utan bestämmande inflytande                             
Resultat per aktie före utspädningseffekt, kr5:3316:709:776:4410:077:123:145:0204:265:511:601:951:450:4833341-9330224421
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, kr           1:951:450:4833341-9330224421
Totalresultat per aktie före utspädningseffekt, kr5:3316:669:776:4410:077:133:145:0204:265:441:601:951:450:563334-----------
Totalresultat per aktie efter utspädningseffekt, kr           1:951:450:563334-----------
Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner165,4165,4165,4165165,4165,4165,4165165165165165165165,4165165165164162162162162162163163163163163164
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner           165165165,4165165165164162162162162162163163163163163164
Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner165,4165,4165,4165165,4165,4165,4165165165165165165165,1165165165163162162162162163163163163163164164
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner           165165165,1165165165163162162162162163163163163163164164
 20172016201520142013201220112010

Belopp i Mkr
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Jan-
dec
Jan-
sep
Jan-
jun
Jan-
mar
Hyresintäkter5462 1051 5731 0395191 9981 4939985022 0871 5651 0395132 0591 5451 0325131 8691 3899204531 8041 3468944462 0071 5201 025518
Fastighetskostnader-167-598-448-315-164-569-413-283-152-602-445-301-164-648-474-328-183-605-436-303-163-577-437-295-171-659-494-349-200
Driftsöverskott3791 5071 1257243551 4291 1257153501 4851 1207383491 4111 0717043301 2649536172901 2279095992751 3481 026676318
Överskottsgrad, %6972727068727272707172716869696864686967646868676267686661
Central administration-19-70-53-36-16-65-48-32-16-67-46-30-15-62-46-30-14-64-41-26-13-63-47-30-15-62-47-33-16
Räntenetto-133-541-412-273-131-582-436-293-153-664-509-351-171-705-531-353-177-644-476-308-152-609-460-298-147-522-383-245-116
Resultatandelar i intressebolag-11-425-23-7-13-94-80-21-13-72-57-40-13-30-32-21-41370-1091-10184-7-5
Förvaltningsresultat216471637408195688516369168682508317150614462300135693436282125564403270113782600391181
Realiserade värdeförändringar fastigheter0491182162160214113001351358313512595801671461461173835002371909631
Orealiserade värdeförändringar fastigheter8337 6144 4782 7181 5193 2521 9701 3807071 3397695112127395924302191 4091 0648094061 09377254129184367727065
Orealiserade värdeförändringar räntederivat8999-131-173-118262111137-57-473-377-287-141408463417188-190-133100220-397-26338109106-107-134-35
Värdeförändringar aktier-350001036646719-3102696108-3-2-47-21-101-16-8-6-2-39-36-25-23
Resultat före skatt1 1358 6805 1663 1151 7564 2332 6371 9518861 8671 0326863301 9921 7501 2396202 0321 4921 3277531 4179878935111 9291 324598219
Aktuell skatt--881-1-1-2000-61-61-58-74-116200-1 900-1 900-1 9000-1000-3000
Uppskjuten skatt-253-1 485-821-384-90-999-583-416-181-68-143-65-16-346-301-208-104-220-300-253-192-275-259-237-133-229-233-97-58
Periodens/Årets resultat8827 1074 3462 7301 6653 2322 0541 5357051 7388285632401 5301 4511 031516-88-708-8265611 1417286563781 6971 091501161
Poster som inte kommer omklassificeras till resultatet                             
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner--5---2----10---13----6-----------
Periodens/Årets totalresultat8827 1024 3462 7301 6653 2342 0541 5357051 7288285632401 5431 4511 031516-94-708-8265611 1417286563781 6971 091501161
Periodens totalresultat hänförligt till:                             
moderbolagets aktieägare                             
innehav utan bestämmande inflytande                             
Resultat per aktie före utspädningseffekt, kr5:3342:9726:2816:5110:07112:429:2804:2610:515:013:401:459:26963-1-4-53744210731
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, kr           3:401:459:26963-1-4-53744210731
Totalresultat per aktie före utspädningseffekt, kr5:3342:9426:2816:5110:07112:429:2804:2610:455:013:401:459:34963-1-----------
Totalresultat per aktie efter utspädningseffekt, kr           3:401:459:34963-1-----------
Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner165,4165165,4165165,4165165,4165165165165165165165,4165165165164162162162162162163163163163163164
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner           165165165,4165165165164162162162162162163163163163163164
Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner165,4165165,4165165,4165165,4165165165165165165165,1165165165162162162162163163163163164164164164
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner           165165165,1165165165162162162162163163163163164164164164

Belopp i Mkr
Apr 16-
mar 17
Jan 16-
dec 16
Okt 15-
sep 16
Jul 15-
jun 16
Apr 15-
mar 16
Jan 15-
dec 15
Okt 14-
sep 15
Jul 14-
jun 15
Apr 14-
mar 15
Jan 14-
dec 14
Okt 13-
sep 14
Jul 13-
jun 14
Apr 13-
mar 14
Jan 13-
dec 13
Okt 12-
sep 13
Jul 12-
jun 13
Apr 12-
mar 13
Jan 12-
dec 12
Okt 11-
sep 12
Jul 11-
jun 12
Apr 11-
mar 12
Jan 11-
dec 11
Okt 10-
sep 11
Jul 10-
jun 11
Apr 10-
mar 11
Jan 10-
dec 10
Okt 09-
sep 10
Jul 09-
jun 10
Apr 09-
mar 10
Hyresintäkter2 1322 1052 0782 0392 0151 9982 0152 0462 0762 0872 0792 0662 0592 0592 0251 9811 9291 8691 8471 8301 8111 8041 8331 8761 9352 0072 0672 1232 164
Fastighetskostnader-601-598-604-601-581-569-570-584-590-602-619-621-629-648-643-630-625-605-576-585-572-577-602-605-630-659-685-705-729
Driftsöverskott1 5311 5071 4741 4381 4341 4291 4451 4621 4861 4851 4601 4451 4301 4111 3821 3511 3041 2641 2711 2451 2391 2271 2311 2711 3051 3481 3821 4181 435
Överskottsgrad, %7372717170727272727170706969686868686968686867686767676766
Central administration-73-70-70-69-65-65-69-69-68-67-62-62-63-62-69-68-65-64-57-59-61-63-62-59-61-62-64-64-62
Räntenetto-543-541-558-562-560-582-591-606-646-664-683-703-699-705-699-689-669-644-625-619-614-609-599-575-553-522-507-494-493
Resultatandelar i intressebolag-423-425-37-80-94-94-95-53-72-72-55-49-39-301051171331378999152423183-10-9
Förvaltningsresultat492471809727715688690734700682660631629614719711703693597576573564585661714782814850871
Realiserade värdeförändringar fastigheter3314911991821802116916621830014517513813514611624616723626917417313019120623722914185
Orealiserade värdeförändringar fastigheter6 9287 6145 7604 5904 0643 2522 5402 2081 8341 3399168207327399371 0301 2221 4091 3851 3611 2081 0939381 1141 069843712160-126
Orealiserade värdeförändringar räntederivat3069920-4820126215-49-389-473-432-29679408406127-222-190-267-335-286-397-50278250106-114-15070
Värdeförändringar aktier25-26-54-571058736019-151091249682-40-50-47-29-20-13-16-11-20-18-39-46-34-32
Resultat före skatt8 0598 6806 7625 3975 1034 2333 4723 1322 4231 8671 2741 4391 7021 9922 2901 9441 8992 0321 9221 8511 6561 4171 5922 2242 2211 9291 595967868
Aktuell skatt-87-88-1-3-3-20-313-61-179-174-190-11620-1 900-1 900-1 901-1 901-1-1-3-3-3-3-2-2-2
Uppskjuten skatt-1 648-1 485-1 237-967-908-999-508-419-233-68-188-203-258-346-221-175-132-220-316-291-334-275-255-369-304-229-279-170-199
Periodens/Årets resultat6 3247 1075 5244 4274 1923 2322 9642 7102 2031 7389071 0621 2541 5302 0711 769-133-88-295-3411 3211 1411 3341 8521 9141 6971 314795667
Poster som inte kommer omklassificeras till resultatet0   0  0                     
Omvärdering av förmånsbestämda pensioner-5-52222-10-10-10-1013131313-6-6-6------------
Periodens/Årets totalresultat6 3197 1025 5264 4294 1943 2342 9542 7002 1931 7289201 0751 2671 5432 0651 763-139-88-295-3411 3211 1411 3341 8521 9141 6971 314795667
Periodens totalresultat hänförligt till:0                            
moderbolagets aktieägare                             
innehav utan bestämmande inflytande                             
Resultat per aktie före utspädningseffekt, kr38:2042:9733:4026:7725:3519:5417:9216:3913:3210:5166891311-1-1-2-2878111210854
Resultat per aktie efter utspädningseffekt, kr       16:3913:3210:5166891311-1-1-2-2878111210854
Totalresultat per aktie före utspädningseffekt, kr38:2342:9433:4126:7825:3619:5517:8616:3213:3210:456789---------------
Totalresultat per aktie efter utspädningseffekt, kr       16:3213:3210:456789---------------
Antal aktier vid periodens utgång före utspädningseffekt, miljoner165,4165165,4165165165165165165165,4165165165165165164163164162162163162162163163163163163164
Antal aktier vid periodens utgång efter utspädningseffekt, miljoner       165165165,4165165165165165164163164162162163162162163163163163163164
Genomsnittligt antal aktier före utspädningseffekt, miljoner165,4165165,4165165165165165165165,4165165165165165164163162162162163163163163163164164164164
Genomsnittligt antal aktier efter utspädningseffekt, miljoner       165165165,4165165165165165164163162162162163163163163163164164165165