Förvärv och avyttringar

Förändringar i Fabeges fastighetsbestånd senat Åren.

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning Fabege per 30 juni 2017 (xlsx)

2017

Förvärv

Fastighet

Området

Kategori

Yta för uthyrning, kvm

Distansen 4 Solna Mark 0
Distansen 6 Solna Kontor 11 052
Distansen 7 Solna Garage 9 810
Fortet 2 Solna Kontor 6 400
Nationalarenan 3 Solna Mark 0
Järna 4:17 Solna Mark  0
       

Försäljningar

Fastighet

Området

Kategori

Yta för uthyrning, kvm

-      

 

2016

Förvärv

Fastighet

Lokalitet

Kategori

Yta för uthyrning kvm

Tillträde

Sadelplatsen 1

Pressmeddelande

Solna Industri / kontor 6 363 2016/06/08

Fräsaren 9

Pressmeddelande

Solna Business Park Industri / kontor 10 000  2016/03/23
Selfoss 1 Kista Mark 0

Försäljning

Fastighet

Lokalitet

Kategori

Yta för uthyrning kvm

Frånträde 

Uarda 5

Pressmeddelande

Arena Kontor  44 000  2016/03/01

 Pan 1

Pressmeddelande

 Gamla Stan  Kontor  3 149  2016/09/30

Hammarby-Smedby 1: 472

Upplands-Väsby Mark 0 2016/09/28

Ulvsunda 1: 1

Bromma Industri 1 241 2016/07/07

Uarda 7

Pressmeddelande

Arena Kontor 17 400 Kvartal 1 2017