Förvärv och avyttringar

Förändringar i Fabeges fastighetsbestånd senat Åren.

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning Fabege per 30 sep 2017 (xlsx)

Jan- Sep 2017

Förvärv

Fastighet

Området

Kategori

Yta för uthyrning, kvm

Distansen 4 Solna Mark 0
Distansen 6 Solna Kontor 11 052
Distansen 7 Solna Garage 9 810
Fortet 2 Solna Kontor 6 400
Nationalarenan 3 Solna Mark 0
Järna 4:17 Solna Mark  0
Totalt     27 262

Försäljningar

Fastighet

Området

Kategori

Yta för uthyrning, kvm

Selfoss Kista Mark  0