Förvärv och avyttringar

Förändringar i Fabeges fastighetsbestånd senat Åren.

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning Fabege per 31 december 2016 (xlsx)

2016

Förvärv

Fastighet

Lokalitet

Kategori

Yta för uthyrning kvm

Tillträde

Sadelplatsen 1

Pressmeddelande

Solna Industri / kontor 6 363 2016/06/08

Fräsaren 9

Pressmeddelande

Solna Business Park Industri / kontor 10 000  2016/03/23
Selfoss 1 Kista Mark 0

Försäljning

Fastighet

Lokalitet

Kategori

Yta för uthyrning kvm

Frånträde 

Uarda 5

Pressmeddelande

Arena Kontor  44 000  2016/03/01

 Pan 1

Pressmeddelande

 Gamla Stan  Kontor  3 149  2016/09/30

Hammarby-Smedby 1: 472

Upplands-Väsby Mark 0 2016/09/28

Ulvsunda 1: 1

Bromma Industri 1 241 2016/07/07

Uarda 7

Pressmeddelande

Arena Kontor 17 400 Kvartal 1 2017

2015    

Förvärv

Fastighet

Lokalitet

Kategori 

Yta för uthyrning kvm

Tillträde

Lagern 2

Pressmeddelande

Solna Kontor 12 617  2015/12/21

Stora Frösunda 2

Pressmeddelande

Solna Industri / kontor 40 723 
2015/06/23

Hagalund 2: 2

Pressmeddelande

Solna Mark 2015/06/23 

Försäljning

Fastighet

Lokalitet

Kategori

Yta för uthyrning kvm

Frånträde 

Hammarby-Smedby 1: 464

Delårsrapport Q4

Upplands-Väsby Mark 0  2015/12/15

Hammarby-Smedby 1: 473 

Delårsrapport Q4

Upplands-Väsby Mark 2015/12/18 

Grönlandet Södra 13

Pressmeddelande

Stockholm Kontor   8 200  2015/06/26