Media

Välkommen till Fabeges pressrum. Fabeges massmedierelationer skall kännetecknas av öppenhet, objektivitet, snabbhet, tydlighet, långsiktighet, kontinuitet och följa höga etiska normer.

 1. Fabege har tecknat avtal med Naturvårdsverket om flytt till Trikåfabriken i Hammarby Sjöstad, som nu moderniseras och byggs till. Det gröna hyresavtalet gäller 7 700 kvm, med en årshyra på cirka 24 mkr exklusive tillägg och löper på 6 år. Flytten planeras till våren 2019. 

  Läs mer

 2. Ett fossilfritt Stockholm kan bli verklighet år 2040. Så bidrar Fabege till att bygga en stad där uppvärmning, el och transporter sker utan kol och olja.

  Läs mer

 3. Det ska vara lätt att göra rätt. Därför erbjuder Fabege gröna avtal, där både hyresgäst och hyresvärd anger hur man ska minska kontorets miljöpåverkan.

  Läs mer

 4. Efter kallelsetiden till årsstämman 2017 utgång blev Fabeges valberedning kontaktat av företrädare för en av de större aktieägarna som representerar 25,5 miljoner aktier motsvarande 15,4 procent av kapital och röster i Fabege AB (publ). Aktieägaren framförde önskemål om att styrelsen i Fabege AB (publ) fram till årsstämman 2018 ska bestå av åtta ledamöter.

  Läs mer

 5. Efter kallelsetiden till årsstämman 2017 utgång blev Fabeges valberedning kontaktat av företrädare för en av de större aktieägarna som representerar 25,5 miljoner aktier motsvarande 15,4 procent av kapital och röster i Fabege AB (publ). Aktieägaren framförde önskemål om att styrelsen i Fabege AB (publ) fram till årsstämman 2018 ska bestå av åtta ledamöter.

  Läs mer

 6. Är det viktigt att kontoret speglar företagets kultur? Vi har pratat med 3 Sverige och Toca Boca om hur de låter kulturen genomsyra lokalerna.

  Läs mer

 7. 67,5 miljarder kronor och 24 300 nya jobb fram till 2020. Det beräknas Arenastaden ge samhället från byggstart 2007 till 2020. Så påverkar det Solna kommun.

  Läs mer

 8. Den svenska versionen av Fabege AB:s årsredovisning 2016 publiceras på bolagets webbplats www.fabege.se (http://file///S:/Kommunikation/Pressmeddelanden/On-going/www.fabege.se) den 1 mars 2017, klockan 08:00.

  Läs mer

 9. Ny teknik präglar detaljhandeln just nu. När konsumenterna gör fler inköp på nätet får butikerna ställa om. Läs om hur det påverkar Tommy Hilfiger.

  Läs mer

 10. Aktieägarna i Fabege AB (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 29 mars 2017 klockan 15.00; Filmstaden Scandinavia, Mall of Scandinavia, Råsta Strandväg 19A Solna. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 14.15.

  Läs mer

 11. Vad är det som får människor att trivas på jobbet? Det är en av grundfrågorna i forskaren Magnus Svartengrens arbete. Här är svaren.

  Läs mer

 12. I maj går första flyttlasset för SEB när tre Stockholmskontor blir ett i Arenastaden. Det nya kontoret är omsorgsfullt byggt med tanke på miljön och framtiden.

  Läs mer

 13. Fabege har emitterat 300 Mkr inom ramen för sitt Gröna MTN-program med särskilda villkor avseende hållbarhet och miljö.

  Läs mer

 14. Fabege har emitterat 150 Mkr i en femårig grön obligation via SFF (Svensk FastighetsFinansiering AB)

  Läs mer

 15. Fabege resultat efter skatt för helåret 2016 uppgick till 7 107 Mkr (3 232), en ökning med nära 120 procent. Det goda resultatet beror till stor del på mycket goda marknadsförutsättningar med stigande hyresnivåer, stigande fastighetsvärden och fortsatt låga räntekostnader. 

  Läs mer

 16. Livskvalitet och medarbetaren i centrum var ledorden när Sodexo flyttade till Arenastaden. En flytt som också innebar ett förändrat arbetssätt. Här är deras bästa råd.

  Läs mer

 17. Fabege har emitterat 300 Mkr i en treårig grön obligation via SFF (Svensk FastighetsFinansiering AB)

  Läs mer

 18. Aktivitetsbaserade kontor, sociala ytor, återbruk och fokus på hälsa är några av de stora trenderna inom kontor och arbetsmiljö.

  Läs mer

 19. Internationella flaggskeppsbutiker, mer mode och spännande restauranger. Så ser Fabeges och andra fastighetsägares vision av Kungsgatan ut.

  Läs mer

 20. Visa fler