Wihlborgs säljer tio fastigheter för 223 Mkr med vinst om 20 Mkr

Wihlborgs har avyttrat tio fastigheter för totalt 223 Mkr. Den sammanlagda vinsten uppgår till 20 Mkr och kommer att ingå i resultatet för det fjärde kvartalet 2004.

Två av fastigheterna är bostadsfastigheter, de övriga kommersiella fastigheter.

– Intresset för att investera i fastigheter är fortsatt stort och vi bedömer att affärsaktiviteten kommer att vara hög även under 2005, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter.

Förvärvar två fastigheter för 56 Mkr
Wihlborgs har förvärvat två fastigheter, i Malmö respektive Helsingborg, för sammanlagt 56 Mkr. Byggnaderna inrymmer lokaler för lager och distribution.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

 

Avyttrade fastigheter

 

 

 

 

Fastighet

Kommun

Region

Kategori

Yta,kvm

Järnbärarorden 1

Stockholm

Stockholm

Bostad

4 960

Järnbärarorden 2

Stockholm

Stockholm

Bostad

4 558

Bocken 34

Stockholm

Stockholm

Butik

124

Bista 3:32-33

Håbo

Stockholm

Industri

578

Fotocellen 7

Stockholm

Stockholm

Kontor/ind

1 540

Direktrisen 1 (del av)

Stockholm

Stockholm

Butik/kont/bost

8 566

Enigheten 25-26

Stockholm

Stockholm

Kontor

8 664

Lerkrukan 1 (del av)

Sollentuna

Stockholm

Mark

-

 

 

 

 

 

Förvärvade fastigheter

 

 

 

 

Fastighet

Kommun

Region

Kategori

Yta,kvm

Utgrunden 8

Malmö

Öresund

Lager

10 000

Hästhagen 4

Helsingborg

Öresund

Lager

40 000

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 37,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 4,0 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 3,2 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.

 Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF