Wihlborgs i Stockholm föreslås ändra namn till Fabege

Styrelsen för Wihlborgs Fastigheter AB (publ) föreslår ordinarie bolagsstämma den 9 maj 2005 att bolaget ändrar namn till Fabege AB. Namnändringen är en följd av den föreslagna utdelningen av Wihlborgs fastighetsbestånd i Öresundsregionen under namnet Wihlborgs Fastigheter AB.

– Fabege har under det senaste året investerat åtskilligt i varumärket Fabege och snabbt etablerat det i Stockholmsregionen. Att ge Wihlborgs verksamhet i Stockholmsregionen namnet Fabege är därför ett affärsmässigt självklart beslut som samtidigt innebär stora besparingar, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter AB.

– Med namnet Fabege i Stockholmsregionen och Wihlborgs i Öresundsregionen kan båda bolagen operera med starka varumärken på respektive marknad redan från start, fortsätter Erik Paulsson.

Wihlborgs förvärvade Fabege under 2004 och äger idag drygt 97 procent av kapitalet.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 37,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 4,0 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 3,2 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF