Ekonomisk rapportering 2005 
 

Bokslutskommuniké för 2004

15 februari

Ordinarie bolagsstämma

9 maj

Delårsrapport januari-mars

9 maj

Delårsrapport januari-juni

10 augusti

Delårsrapport januari-september

3 november

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 37,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 4,0 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 3,2 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF