Wihlborgs förvärvar tryckerifastighet av Schibsted

Wihlborgs har förvärvat fastigheten Vanda 1 i Akalla, Stockholms kommun. Säljare är Schibsted-koncernen och köpeskillingen uppgår till 100 Mkr. Wihlborgs tillträder fastigheten den 1 september 2005.

I byggnaden, totalt 26 000 kvm, bedrivs tryckeriverksamhet. JMS Mediasystem har avtalat om övertagande av verksamheten från Tidningstryckarna och Wihlborgs har träffat ett hyresavtal med JMS omfattande hela fastigheten. Hyresavtalet löper till 2014-12-31.

– Fastigheten har god utvecklingspotential och genom förvärvet förstärker vi vår närvaro på en prioriterad delmarknad, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20
Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 36,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,9 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 3,2 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF