Wihlborgs årsredovisning 2004

Wihlborgs årsredovisning för 2004 finns tillgänglig som pdf på bolagets hemsida, www.wihlborgs.se, fr o m idag den 18 april. Årsredovisningen finns under Finansiell information/Rapporter/2004.

Svensk version av den tryckta årsredovisningen distribueras inom några dagar till de aktieägare som anmält att de önskar tryckta rapporter. Den engelska versionen beräknas vara aktieägare tillhanda under vecka 17.

Wihlborgs Fastigheter AB (publ)

Wihlborgs Fastigheter AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 36,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholms- och Öresundsregionerna, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,9 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 3,2 miljoner kvadratmeter. Bolaget har kontor i Stockholm, Malmö, Köpenhamn och Helsingborg. Wihlborgsaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF