Delårsrapport januari-mars 2005

•Resultat efter skatt uppgick till 278 Mkr (198) och vinst per aktie till 2,81 kr (3,26)
•Hyresintäkterna uppgick till 859 Mkr (425)
•Soliditeten uppgick till 31 procent (30)

– Under första kvartalet hade vi en total nyuthyrning på 53 000 kvm, varav 38 000 kvm i Stockholm. Hyresmarknaden i Stockholm fortsätter att utvecklas i positiv riktning, med en gradvis förstärkning, säger Erik Paulsson, VD, Wihlborgs Fastigheter AB.

– Intresset för att investera i fastigheter fortsätter att vara stort. Vi kommer att vara fortsatt aktiva och ta vara på möjligheter till nya värdeskapande affärer, fortsätter Erik Paulsson.

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2005

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

VD Erik Paulsson presenterar delårsrapporten på Operaterrassen i Stockholm imorgon den 10 maj kl 12.00. Presentationen kan även följas via www.financialhearings.com och telekonferens 08-598 062 47.

Idag håller Wihlborgs ordinarie bolagsstämma i Malmö med start kl 17.00.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


Hela rapporten