Wihlborgs säljer två fastigheter i Stockholm för 750 Mkr

Wihlborgs har avyttrat fastigheterna Härden 15 och 18 vid Norra Stationsgatan i Stockholm för 750 Mkr. Köpare är den tyska fastighetsfonden DIFA, som tillträder fastigheterna den 9 juni. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 60 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet.

Fastigheterna, som omfattar totalt 21 715 kvm yta, förvärvades av Wihlborgs från Diligentia sommaren 2004.

– Genom försäljningen realiserar vi enligt vår affärsmodell upparbetade värden i fastigheter som är färdigförädlade, säger Erik Paulsson, VD Wihlborgs Fastigheter.


Wihlborgs Fastigheter AB (publ)


För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF