Fabege säljer två fastigheter för 94 Mkr med vinst om 10 Mkr

Fabege har avyttrat fastigheterna Gengasen 4 i Örby/Älvsjö och Lejonet 6 i Södertälje för totalt 94 Mkr. Köparna tillträder fastigheterna under andra kvartalet.

Fastigheten Gengasen 4 omfattar totalt 9 744 kvm, varav 5 009 kvm bostäder och 4 735 kvm lokaler. Lejonet 6 omfattar 10 977 kvm kontor.

Den realiserade värdeförändringen uppgår till 10 Mkr och kommer att redovisas under andra kvartalet.

– Vi strävar efter effektiv förvaltning i geografiskt samlade förvaltningsenheter. Både Gengasen 4 och Lejonet 6 ligger utanför våra prioriterade områden och avyttras därför, säger Erik Paulsson, VD, Fabege.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 28,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,2 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF