Fabege säljer fastighet till Diös

Fabege har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av fastigheten Falan 21 i Falun till det nybildade fastighetsbolaget Diös Fastigheter AB.

Fastigheten omfattar totalt ca 12 000 kvm, varav 6 500 kvm kontor. Övriga ytor utgörs främst av butikslokaler. Värdet uppgår till ca 85 MKr. Affären avses genomföras genom apportförvärv och köparen tillträder fastigheten senast under första kvartalet 2006.

– Genom försäljningen av Falan 21 avyttrar vi Fabeges sista större fastighet utanför Stockholmsregionen, säger Erik Paulsson, VD, Fabege.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 28,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,2 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF