Fabege gör fastighetsaffärer för totalt 4,1 Mdr 

Fabege har avyttrat tio fastigheter för totalt 2,9 Mdr till Niam Fond 3. Försäljningen omfattar åtta fastigheter i Marievik och två fastigheter i Kista. Niam tillträder fastigheterna den 1 september 2005. 

Samtidigt har Fabege förvärvat nio fastigheter av Whitehall Funds för sammanlagt 1,2 Mdr. Fastigheterna är belägna i Stockholms innerstad, Solna, Farsta och Skarpnäck Fabege tillträder fastigheterna den 1 september 2005. 

Därutöver har en överenskommelse nåtts med Whitehall avseende avtal ingångna vid fondens förvärv av 31 fastigheter från Drott i juli 2003. Överenskommelsen innebär i huvudsak att en säljarrevers om 292 Mkr löses samt att Fabege löser hyresgarantin och reglerar övriga åtaganden gentemot Whitehall, vilket innebär totalt ca 225 Mkr. 

Försäljningarna och överenskommelsen med Whitehall ger sammantaget ingen resultateffekt.  

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20 

 

Avyttrade fastigheter

Fastighet

Område

Kategori

Yta, kvm

Färöarna 1

Kista

Kontor

58 318

Reykjavik 1

Kista

Kontor

31 817

Lilla Katrine berg 4

Marievik

Kontor

 2 296

Marievik 22

Marievik

Kontor

 4 800

Marievik 23

Marievik

Kontor

16 992

Marievik 25

Marievik

Kontor

10 712

Marievik 26

Marievik

Kontor

23 895

Marievik 27

Marievik

Kontor

11 500

Marievik 29

Marievik

Garage

 

Marievik 30

Marievik

Garage, lager

    22

Förvärvade fastigheter

Fastighet

Område

Kategori

Yta, kvm

Gräddö 2 och 4

Farsta

Kontor

14 426

Hangaren 1

Skarpnäck

Kontor, lager

10 810

Fenix 1

Norrmalm

Kontor

  3 648

Signalen 1

Södermalm

Kontor

 3 318

Ynglingen 10

Östermalm

Kontor

11 052

Stigbygeln 5

Solna

Kontor

  7 184

Stigbygeln 6

Solna

Kontor

 10 252

Tygeln 3

Solna

Kontor

   2 713

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 28,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,2 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF