Fabege säljer fastighet för 75 Mkr

Fabege har avyttrat sin del av den kvarvarande delen av Fatburssjön 5 (efter klyvning Fatburssjön 8) till Atrium Fastigheter AB för 75 Mkr med en vinst om 20 Mkr. Köparen tillträder fastigheten 1 september. Fastigheten var samägd (50/50) med köparen.

Fastigheten på Magnus Ladulåsgatan 63 på Södermalm i Stockholm består av 8 000 kvm uthyrningsbar yta och är ett ombyggnadsprojekt.

Genom försäljningen avslutar vi ett delägt om- och tillbyggnadsprojekt, säger Erik Paulsson, VD Fabege AB.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 28,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,2 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF