Fabege hyr ut 13 700 kvm till LRF

LRF:s huvudkontor flyttar till Fabeges fastighet Glädjen 12 på Kungsholmen i Stockholm. Uthyrningen omfattar hela fastigheten om totalt ca 13 700 kvm varav ca 8 500 kvm kontorsyta. Kontraktet löper på fem år och det årliga hyresvärdet uppgår till ca 20 Mkr.

Fastigheten kommer att genomgå en total ombyggnad med nya tekniska installationer, ny planlösning och nytt ytskikt. LRF beräknas flytta in den 1 december 2006.

– Det är mycket glädjande att LRF väljer att flytta sitt huvudkontor till vår fastighet i Stadshagen på Kungsholmen, säger Erik Paulsson, VD Fabege AB.

– LRF kommer att få ett modernt kontor i ett bra läge med utmärkta kommunikationer, fortsätter Erik Paulsson.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 28,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,2 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF