Delårsrapport januari-juni 2005

• Resultat efter skatt uppgick till 799 Mkr (322) och vinst per aktie till 8,18 kr (5,30)
• Hyresintäkterna uppgick till 1 607 Mkr (851)
• Fastighetsaffärer om totalt 8 Mdr

– Det andra kvartalet präglades av en fortsatt gradvis förstärkning av lokalhyresmarknaden i Stockholm. Vår nyuthyrning uppgick till 39 000 kvm varav 24 000 kvm netto, säger Erik Paulsson, VD, Fabege AB.

– I resultatet för hela perioden ingår orealiserade värdeförändringar om 574 Mkr. Värdeförändringen förklaras främst av sänkta direktavkastningskrav på den starka fastighetsmarknaden, fortsätter Erik Paulsson.

Bilaga: Delårsrapport januari-juni 2005

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


Hela rapporten