Fabege säljer fastigheter för 346 Mkr med vinst om 35 Mkr

Fabege AB (publ) har avyttrat köpcentrumfastigheter i Fruängen, Kallhäll och Åkermyntan. Den totala ytan uppgår till 26 400 kvm. Köpare är Citycon Oyj som tillträder fastigheterna den 1 november 2005.

Fabege har även avyttrat 30 000 kvm mark (totalt 23 fastigheter) i Kronåsen, Sollentuna. Köpare är Upplands Motor Fastigheter i Stockholm AB.

Det sammanlagda försäljningspriset uppgår till 346 Mkr och den realiserade värdeförändringen till 35 Mkr som kommer att redovisas under tredje kvartalet.

 – Försäljningarna är i linje med vår strategi att avyttra fastigheter som ligger utanför våra prioriterade delmarknader och segment, säger Erik Paulsson, VD Fabege AB.

 Fabege AB (publ)

 

 

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

 

 

Avyttrade fastigheter

Fastighet

Område

Kategori

Yta, kvm

Ballerinan 1

Fruängen

Butik

1 997

Dansösen 1

Fruängen

Bost/kont

1 863

Del av Direktrisen 1

Fruängen

Butik

3 546

Förkunnelsen 3

Fruängen

Kontor/butik

4 264

Guvernanten 1

Fruängen

Butik

2 125

Servitrisen 1

Fruängen

Kontor

826

Kallhäll 9:18

Järfälla

Butik

3 418

Åkermyntan 9

Hässelby

Butik

8 382

Tallbacken 7-15 m fl

Sollentuna

Mark

    30 000Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF