Angående Fabeges aktier i Connecta AB

Detta pressmeddelande får ej offentliggöras eller distribueras i USA, Canada, Japan eller Australien.

Fabege har uppdragit åt Hagströmer & Qviberg att placera bolagets aktieinnehav i Connecta AB.

Fabege AB (publ)

Ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF