Flaggningsmeddelande

Fabege AB (publ) har avyttrat hela sitt innehav om 2 434 997 aktier i Connecta AB, motsvarande 23,4 % av bolagets kapital och röster.

Fabege AB (publ)

For further information:
Erik Paulsson, CEO, phone +46 (0)8-555 148 18, +46 (0)733-87 18 18
Olle Knaust, Deputy CEO, phone +46 (0)8-555 148 10, +46 (0)733-87 18 10Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF