11 646 aktieägare deltog i erbjudandet om courtagefri handel

Aktieägare i Fabege AB (publ) med icke hela börsposter, har enligt beslut på ordinarie bolagsstämma i maj 2005, erbjudits att courtagefritt antingen köpa eller sälja aktier så att innehavet i Fabegeaktier blir jämnt delbart med etthundra (en börspost = 100 aktier). 11 646 aktieägare, av totalt 27 895 som erbjudandet riktades till, valde att deltaga i erbjudandet. Av anmälningarna avsåg 4 208 försäljningar och 7 438 köp. Sammantaget resulterade anmälningarna i nettoköp av 180 877 Fabegeaktier. Priset blev 140,70 kr/aktie, vilket är snittpriset baserat på alla transaktioner som genomförts inom ramen för programmet.

– Erbjudandets främsta syfte var att öka antalet aktieägare med jämna börsposter och därmed underlätta aktiehandeln och förbättra likviditeten i Fabegeaktien så därför är det glädjande att så många som 42 % deltog i erbjudandet och att 64 % av dessa tog till vara tillfället att courtagefritt öka innehavet i Fabege, säger Erik Paulsson, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

Ytterligare information:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF