Fabege säljer fastighet i centrala Stockholm för 1 185 Mkr och höjer prognosen för helåret

Fabege säljer Stuten 12 i centrala Stockholm för 1 185 Mkr. Försäljningen ger en realiserad värdeförändring om 180 Mkr. Försäljningspriset motsvarar en direktavkastning om ca 4,8 procent. Köparen, Bank of Ireland Private Banking, å privata kunders räkning, tillträder fastigheten den 1 februari 2006.

Fastigheten på Kungsgatan 25-27, Regeringsgatan 67-71 och Oxtorgsgatan 2-4 består av 15 000 kvm uthyrbar butiks- och kontorsyta. Fastigheten har under de tre senaste åren genomgått en total ombyggnad och är ett nyligen avslutat förädlingsprojekt i egen regi. Fastigheten är i stort sett fullt uthyrd.

– Fastigheten är färdigförädlad och försäljningen ligger således i linje med vår affärsidé, kommenterar Erik Paulsson, VD Fabege, affären.

Prognosjustering
Den tidigare kommunicerade prognosen för resultatet före orealiserade värdeförändringar och skatt uppgick till 1 500 Mkr för helåret 2005, men bedöms nu uppgå till minst 1 700 Mkr.

Fabege AB (publ)

Ytterligare information:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF