Fabege förvärvar fastighet i Kista för 90 miljoner kronor

Fabege har förvärvat tomträtten till fastigheten Lidarände 1 i Kista för 90 miljoner kronor. Säljare är Agfa-Gevaert AB. Fabege tillträder fastigheten 1 april 2006.

Fastigheten på Torshamnsgatan 18 i Kista, Stockholms kommun, omfattar 13 900 kvm uthyrbar kontors- och lageryta. I dag nyttjas fastigheten helt av säljaren Agfa som har sitt svenska huvudkontor och lager där. Agfa, ett av världens ledande företag inom digital bildhantering och visuell kommunikation, kommer efter tillträdet att vara hyresgäst hos Fabege.

– Det finns förädlingspotential i fastigheten och genom förvärvet förstärker vi vår närvaro på en prioriterad delmarknad, säger Erik Paulsson, VD Fabege.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF