Fabege fullföljer förvärvet av Klamparen 10

Fabege har idag förvärvat fastigheten Klamparen 10 av GE Real Estate för
0,7 miljarder kronor. Som tidigare kommunicerats var förvärvet ett villkor i affären
mellan Fabege och GE Real Estate den 22 december 2005 när Fabege avyttrade 21 fastigheter.

Fabege tillträder fastigheten 1 mars 2006. Fastigheten Klamparen 10, med en yta på
totalt 25 224 kvm, är belägen på Kungsholmen. Stockholms Tingsrätt är lokaliserad i fastigheten.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF