Fabege utvecklar ett nytt modedistrikt i Järla Sjö

Fabege satsar på ett nytt modedistrikt i Järla Sjö och Stockholm Modecenter stärker sitt koncept med ett modernare grepp. Ambitionen är att skapa ett av norra Europas intressantaste modedistrikt – där det moderna varuhuset står som förebild, ett slags varuhus med handel och inspiration för inköpare som är öppet året om.

För modebranschen handlar det om att hålla branschen samlad där gemensamma aktiviteter och service ger möjlighet till fokusering på den egna kärnverksamheten. Initialt kommer cirka 300 modeföretag att finnas i det nya modedistriktet i Järla Sjö. Arbetet med att finna nya och spännande varumärken pågår.

Modeföretagen segmenteras efter olika målgrupper och starka kluster skapas i området för att uppnå synergieffekter. Företagens showrooms placeras så att varumärken och varuslag hör ihop. I distriktet kommer det finnas två platser för modevisningar och evenemang. För inköparna är det också positivt att ha branschen samlad och mer tillgänglig året om. Det nya modedistriktet ska vara helt klart till modeveckan i februari 2007.

Fabege är både fastighetsägare och ägare till Stockholm Modecenter. Stockholm Modecenter drivs som ett självständigt bolag inom Fabege med affärsidén att vara en affärsplats för framtidens modebransch med handel och inspiration i fokus.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege AB, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Anders Hörnqvist, Fastighetschef, tel 08-555 148 88, 0733-87 18 88
Marianne Hoffman, Chef Stockholm Modecenter, tel 070-651 75 97

För pressmaterial, vänligen kontakta:
Annika Koponen, Information/IR Fabege, tel 08-555 148 16/0733 87 18 16 eller via e-post
annika.koponen@fabege.se

Fabege AB (publ), tidigare Wihlborgs Fastigheter AB, är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 26,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,7 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF