Fabege förvärvar fastighet på Skeppsbron

Fabege har idag förvärvat fastigheten Aeolus 1, i kvarteret Skeppsbron-Slottsbacken-Österlånggatan i Gamla Stan, för 340 Mkr. Säljare är Humlegården och tillträde sker idag den 15 februari. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till 6 645 kvm och omfattar huvudsakligen kontor. Fastigheten är fullt uthyrd och i mycket gott skick. Köpeskillingen motsvarar en direktavkastning om cirka 5,5 procent.

– Vi är mycket glada över att kunna förvärva en profilfastighet som Aeolus 1, i ett mycket bra läge på Skeppsbron med slottet som närmaste granne, säger Erik Paulsson, VD i Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 21,3 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,7 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF