Fabege säljer tio fastigheter för 380 Mkr

Fabege har avyttrat tio fastigheter i Hägersten, Västberga, Sätra, Huddinge och Skarpnäck för 380 Mkr. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 20 Mkr och kommer att ingå i resultatet för det andra kvartalet 2006. Köpare är Diös & Kuylenstierna Förvaltning AB som tillträder fastigheterna den 1 juni 2006.

Fastigheterna omfattar totalt 61 600 kvm yta och inrymmer i huvudsak kontor och industri/lager.

– Genom försäljningen fortsätter vi arbetet med att koncentrera fastighetsbeståndet till ett antal prioriterade delmarknader med god utvecklingspotential, säger Erik Paulsson, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Avyttrade fastigheter

Fastighet

Område

Kategori

Yta, kvm

Örnsberg 2

Hägersten

Kontor/Ind/lager

2 052

Förskottet 2

Hägersten

Kontor

2  023

Lagret 1

Västberga

Ind/Lager

8 992

Lagerhuset 3

Västberga

Kontor/Ind/Lager

10 165

Hällsätra 4

Sätra

Kontor/Ind/Lager

13 476

Lillsätra 1

Sätra

Kontor

3 948

Linjen 1

Huddinge

Kontor

2 189

Linjen 2

Huddinge

Kontor

2 759

Riggen 2

Huddinge

Kontor

5 214

Hangaren 1

Skarpnäck

Kontor/Ind/lager

10 810

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF