Tornet säljer 14 fastigheter i Malmö

Tornet, som till 99,5 procent ägs av Fabege, har avyttrat hela beståndet om 14 fastigheter i Malmö. Köpare är Wihlborgs Fastigheter som tillträder fastigheterna den 15 maj 2006. Köpeskillingen uppgår till 2 170 Mkr. Försäljningen sker i bolagsform och ger ett resultat efter skatt i Fabege om 80 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2006.

Se även pressmeddelande från Fastighets AB Tornet, på www.tornet.se.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF