Fabege säljer fyra logistikfastigheter till Brinova

Fabege har avyttrat fyra logistikfastigheter till Brinova Fastigheter för 435 Mkr. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 27 Mkr och kommer att ingå i resultatet för andra kvartalet 2006.

De avyttrade fastigheterna – Regulatorn 2, Njursta 1:21, Vanda 1 och Jakobsberg 22:16 – omfattar totalt ca 90 000 kvm och är belägna i Huddinge, Upplands Väsby, Akalla och Jakobsberg.

– Genom försäljningen fortsätter vi att koncentrera vårt fastighetsbestånd till prioriterade marknader och segment, säger Erik Paulsson, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vice VD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF