Delårsrapport januari-mars 2006

• Resultat efter skatt uppgick till 180 Mkr (278) och vinst per aktie efter utspädning till 1,79 kr (2,81)
• Hyresintäkterna uppgick till 636 Mkr (859)
• Tornet konsoliderat fr o m februari 2006

– Uthyrningsgraden förbättrades med en procentenhet till 87 procent. Hyresmarknaden har successivt stärkts, framför allt i Stockholms innerstad, och denna utveckling har fortsatt efter första kvartalet, säger Erik Paulsson, VD, Fabege.

– Fastighetsbeståndet har under det senaste året genomgått betydande förändringar vilket haft väsentlig effekt på intäkter och resultat. För jämförbart bestånd var hyresintäkterna i nivå med motsvarande period förra året. För jämförbart bestånd på delmarknaden City ökade intäkterna med sju procent, fortsätter Erik Paulsson.

– Efter periodens utgång har Fabege inklusive Tornet gjort fastighetsaffärer för totalt 7,5 Mdr, varav försäljningar 7 Mdr, avslutar Erik Paulsson.


Fabege AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2006

VD Erik Paulsson presenterar rapporten på Operaterrassen i Stockholm idag kl 12.00. Presentationen kan även följas via www.financialhearings.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 31,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,1 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF

Bilaga: Delårsrapport januari-mars 2006