Fabege förvärvar Wenner-Gren Center

Fabege förvärvar fastigheten Ormträsket 10 i Stockholm för 625 Mkr. På fastigheten finns fastighetskomplexet Wenner-Gren Center som utgörs av två byggnader, ett höghus och ett låghus. Säljare är AMF Pension och tillträde sker den 30 juni.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 18 000 kvm, varav kontor 15 000 kvm, och lokalerna håller hög standard efter genomgripande renovering. Låghuset är idag tomställt med anledning av renoveringsarbetena. Fullt uthyrd beräknas fastighetens direktavkastning uppgå till ca 6 procent.

Den förvärvade fastigheten är belägen vid den norra infarten till innerstaden och Fabege äger sedan tidigare två fastigheter om totalt 25 000 kvm uthyrningsbar yta i området.

– Wenner-Gren Center blir ett bra komplement till våra befintliga fastigheter i området kring Norra Station, ett område som står inför en mycket intressant utveckling, säger Erik Paulsson, VD Fabege.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF