Tornet säljer tolv fastigheter för 320 Mkr

Fabeges dotterbolag Tornet har avyttrat tolv fastigheter i Västberga, Högdalen och Årsta för 320 Mkr. Försäljningen sker i bolagsform och ger ett resultat efter skatt i Fabege om 60 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2006. Köpare är Diös & Kuylenstierna Förvaltning AB som tillträder fastigheterna den 30 juni 2006.

Fastigheterna omfattar totalt 55 000 kvm och inrymmer i huvudsak industri/lager.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20  

 

Avyttrade fastigheter

Fastighet

Område

Kategori

Yta, kvm

Arbetsbasen 2

Västberga

Ind/lager

1 794

Dikesrenen 11

Västberga

Kontor/ind/lager

2  010

Nattskiftet 6

Västberga

Ind/Lager

5 719

Vreten 23

Västberga

Ind/Lager

1 589

Vreten 24

Västberga

Kontor/Ind/Lager

1 859

Åsnen 2

Årsta

Kontor/ind/lager

13 677

Blixtlampan 1

Högdalen

Ind/lager

5 851

Stillbilden 6

Högdalen

Ind/lager

3 884

Filmremsan 1

Högdalen

Ind/lager

3 902

Filmremsan 2

Högdalen

Ind/lager

3 847

Filmremsan 9

Högdalen

Ind/lager

7 606

Fotocellen 5

Högdalen

Ind/lager

3 150

 

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF