Tornet säljer tolv fastigheter i Göteborg för 380 Mkr

Fabeges dotterbolag Tornet har avyttrat tolv fastigheter i Göteborg för 380 Mkr. Försäljningen sker i bolagsform och ger ett resultat efter skatt i Fabege om 30 Mkr som kommer att redovisas under andra kvartalet 2006. Köpare är Fastighets AB Balder som tillträder fastigheterna idag den 2 juni 2006. Efter försäljningen äger Tornet inga fastigheter i Göteborg.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF