Fabege förvärvar fastighet i centrala Stockholm

Fabege förvärvar fastigheten Lammet 17 (tomträtt) i centrala Stockholm för 205 Mkr. Byggnaden, som är uppförd 1982, är belägen nära Drottninggatan i kvarteret Bryggargatan-Gamla Brogatan och har en uthyrningsbar yta om ca 6 800 kvm. Fabege tillträder fastigheten den 2 oktober 2006.

Säljare är Stiftelsen Kursverksamheten vid Stockholms universitet (Folkuniversitetet) som idag bedriver utbildningsverksamhet i fastigheten. Folkuniversitetet lämnar fastigheten under andra kvartalet 2007 varefter ombyggnad kommer att ske.

– Lammet 17 inrymmer stora utvecklingsmöjligheter och blir ett bra komplement till våra övriga fastigheter i området kring Drottninggatan, säger Erik Paulsson, VD Fabege.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF