Fabege hyr ut 5 500 kvm till Finansinspektionen

Finansinspektionen flyttar till Fabeges fastighet Kåkenhusen 38 vid Norrlandsgatan-Brunnsgatan i centrala Stockholm. Uthyrningen omfattar samtliga kontorsytor i huset, ca 5 500 kvm. Kontraktet löper på sex år och det årliga hyresvärdet uppgår till 17,7 Mkr.

Finansinspektionen beräknas flytta in den 1 april 2007. Dessförinnan kommer fastigheten att renoveras och anpassas till Finansinspektionens behov.

Kåkenhusen 38 inrymde tidigare OM-gruppens huvudkontor och förvärvades av Fabege under hösten 2005.

– Det är mycket glädjande att Finansinspektionen väljer att flytta till Kåkenhusen 38, säger Erik Paulsson, VD Fabege.

– Finansinspektionen kommer att få ett modernt och effektivt kontor i ett utmärkt läge i centrala Stockholm, fortsätter Erik Paulsson.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF