Tornet säljer fastighet i Kalmar

Fabeges dotterbolag Tornet har avyttrat fastigheten Koljan 24 i Kalmar för 27 Mkr. Den realiserade värdeförändringen uppgår till 5 Mkr som kommer att ingå i Fabeges resultat för andra kvartalet. Köpare är Klövern AB.

Koljan 24 har uthyrningsbar yta om ca 9 600 kvm, huvudsakligen kontor.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok­fört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF