Fabege säljer golf- och konferensanläggning på Öland

Fabege har avyttrat fastigheterna Borgholm Halltorp 1:10, Borgholm Halltorp 1:27-29 och Borgholm Rälla 1:17, samt andelarna i BRF Ekerum 3 i Ekerum på Öland för 93 Mkr. Köparna, bröderna Ulf och Bo Eklöf via Eklöf Invest AB tillträder fastigheterna 3 juli 2006. Försäljningen medför ingen resultateffekt.

På fastigheterna finns en golf- och konferensanläggning som är utarrenderad till Sunwing Ekerum AB.

– Fastigheterna ligger utanför våra prioriterade områden och därför finner vi det naturligt att sälja dem till köpare som vill driva och utveckla verksamheten vidare, säger Erik Paulsson, VD Fabege.Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD Fabege, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD Fabege, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 31,4 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 3,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,6 miljoner kvadratmeter. Fabege-aktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF