Fabege säljer 46 fastigheter till Klövern för 4 Mdr

Fabege AB (publ) har tecknat en avsiktsförklaring om försäljning av 46 fastigheter – varav 20 i Kista, 24 i Täby, en i Järfälla och en i Sigtuna – till Klövern AB (publ). Genom försäljningen lämnar Fabege Kista och Täby. Försäljningen är villkorad av att Klövern AB vid extra bolagsstämma senast den 17 november 2006 fattat erforderliga beslut om apportemission.

Försäljningspriset uppgår till 4 040 Mkr, varav 1 100 Mkr utgörs av nyemitterade Klövern-aktier. Totalt erhålls ca 46,5 miljoner aktier i Klövern, vilket motsvarar 27,9 procent av kapital och röster. Fabege har ej för avsikt att vara långsiktig ägare i Klövern.

Försäljningen ger ett resultat efter skatt om 450 Mkr. Fabege har lämnat en hyresgaranti som beaktats i resultatet.

De avyttrade fastigheterna har en sammanlagd uthyrningsbar yta om ca 350 000 kvm, huvudsakligen kontor, med ett hyresvärde om ca 430 Mkr. Klövern tillträder fastigheterna den 20 november.

Efter försäljningen omfattar Fabeges fastighetsbestånd 178 fastigheter, varav 49 i Stockholms innerstad och 31 i Solna tillsammans representerar drygt 70 procent av koncernens totala hyresvärde.

– Genom försäljningen skapar vi ett ännu mer koncentrerat bolag som får en mycket intressant tyngdpunkt i Stockholms innerstad-Solna, marknader med betydande potential och dynamik, säger Erik Paulsson, VD i Fabege.

– Fokuseringen på ett mindre antal väl samlade marknader ger oss möjlighet att bli ännu effektivare när det gäller att förvalta, förädla och utveckla vårt bestånd och därigenom stärka våra marknadspositioner, fortsätter Erik Paulsson.

– Jag är övertygad om att Klövern är rätt aktör att ta hand om och utveckla fastigheterna i Kista och Täby när vi nu beslutat oss för att koncentrera verksamheten ytterligare, avslutar Erik Paulsson.


Fabege AB (publ)

Ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,8 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.



Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF