Fabege utökar ramen i certifikatsprogrammet till 5 000 Mkr

Fabege AB har ett företagscertifikatsprogram uppgående till 4 000 Mkr på den svenska kapitalmarknaden. Certifikatsprogrammet har varit fullt utnyttjat en längre tid. Fabege har därför beslutat att höja ramen till 5 000 Mkr. Återförsäljare av certifikaten är Handelsbanken, Swedbank och Nordea.

Fabege AB (publ)


För ytterligare information:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,8 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Attract40 på Stockholmsbörsen.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF