Christian Hermelin ny VD i Fabege

Christian Hermelin har utsetts till verkställande direktör i Fabege AB med tillträde den 1 januari 2007. Han efterträder Erik Paulsson som vid årsskiftet lämnar sin operativa befattning för att därefter vara arbetande vice ordförande i bolaget.

Christian Hermelin är 42 år och har varit verksam i bolaget sedan 1994. Som chef för avdelningen Projekt & Utveckling ingår han idag i koncernledningen.

– Erik Paulsson har gjort stora insatser för Fabege och utvecklat bolaget till ett betydande företag i sektorn. När nu Erik väljer att sluta har styrelsen gjort bedömningen att Christian Hermelin besitter den kunskap och erfarenhet, inte minst från fastighetsförädling och transaktioner, som krävs för den fortsatta utvecklingen av bolaget, kommenterar Mats Qviberg, styrelseordförande.

– Det har varit fantastiskt roliga och händelserika år med en stark utveckling för bolaget. Jag har haft ett utmärkt samarbete med Christian i mer än ett decennium och det känns mycket bra att lämna över stafettpinnen till honom när jag vid årsskiftet lämnar min operativa roll som VD, säger Erik Paulsson.

– I linje med vår etablerade affärsmodell kommer vi att hålla ett fortsatt högt affärstempo och jag ser fram emot att tillsammans med vår väl sammansvetsade organisation fortsätta arbetet med att ytterligare stärka Fabeges marknadspositioner, säger Christian Hermelin.


Fabege AB (publ)

Styrelsen


För ytterligare information:
Mats Qviberg, styrelsens ordförande,
tel 08-402 33 00

Erik Paulsson, VD,
tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18

Christian Hermelin, tillträdande VD,
tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 30,1 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,8 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 2,0 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen (Large cap).Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF

_MG_5477.jpg