Fabege förvärvar fastighet av Svenska Spel för 370 Mkr

Fabege har förvärvat fastigheten Orgeln 7 om ca 27 000 kvm i centrala Sundbyberg för 370 Mkr. Tillträde sker den 15 januari 2007. Säljare är Svenska Spel AB som kommer att finnas kvar som hyresgäst i fastigheten. I samband med förvärvet tecknas ett nytt tioårigt hyresavtal mellan Fabege och Svenska Spel.

Köpeskillingen motsvarar en direktavkastning om ca sju procent för en fullt uthyrd fastighet. Fastigheten, som främst innehåller kontors-, butiks- och lagerytor, är idag uthyrd till 93 procent. Merparten av kontorslokalerna är nyligen ombyggda och renoverade.

– Vi är mycket stolta över att få Svenska Spel som hyresgäster. Genom förvärvet av Orgeln 7 förstärker vi också vårt fastighetsbestånd vid Solna Business Park, där vi äger de flesta fastigheterna. Orgeln 7 är belägen i direkt anslutning till stationen i Sundbyberg Centrum och har därmed, liksom Solna Business Park som ligger några hundra meter därifrån, utmärkta kommunikationer med tunnelbana, pendeltåg och buss, säger Erik Paulsson, VD för Fabege.


Fabege AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, VD, tel 08-555 148 18, 0733-87 18 18
Olle Knaust, vVD, tel 08-555 148 10, 0733-87 18 10
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av ca 26 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har en uthyrningsbar yta på ca 1,6 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF