Brinova förvärvar aktier i Fabege

Brinova Fastigheter AB har förvärvat 2 250 000 aktier i Fabege AB från Investment AB Öresund. Efter förvärvet uppgår Brinovas innehav i Fabege till 12 421 915 aktier, motsvarande 12,3 procent av samtliga aktier och röster i bolaget.

Affären har föranlett Fabeges valberedning att justera sitt förslag till sammansättning av bolagets styrelse (se separat pressmeddelande). Förändringarna innebär att Erik Paulsson föreslås som ordförande i bolaget och Mats Qviberg som ordinarie ledamot. Stefan Dahlbo har avböjt omval.

Brinovas största ägare Erik Paulsson kommenterar: ”Vi har varit engagerade i Fabege under lång tid och känner bolaget synnerligen väl. Vi ser en god potential till vidare värdeskapande i Fabege till följd av bolagets koncentrerade och välpositionerade fastighetsbestånd i kombination med en stark projekt- och förädlingsportfölj.”

Mats Qviberg, VD för Investment AB Öresund kommenterar: ”Även efter denna affär har Öresund ett betydande ägande i Fabege. Öresunds investeringar i fastighetssektorn har varit mycket lyckosamma, inte minst tack vare innehavet i Fabege. Familjen Qviberg har för avsikt att öka sitt ägande i bolaget, och kommer att kvarstå som stor ägare under lång tid framöver. Förändringarna i ägande gör det också naturligt att Erik föreslås ta vid som styrelseordförande. Eriks drivkraft, engagemang och kunskap har varit, och kommer fortsatt att vara, en viktig del av Fabeges framgång.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Paulsson, tel 0733-87 18 18
Mats Qviberg, tel 08-402 33 00Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF