Fabege säljer åtta fastigheter för 1 350 Mkr

Fabege har avyttrat åtta fastigheter i Årsta och Botkyrka till Diös & Kuylenstierna Förvaltning AB för 1 350 Mkr. Försäljningen ger ett resultat efter skatt om ca 200 Mkr.

Sju av de avyttrade fastigheterna är belägna i Årsta, varav fyra i Årsta Park. Den enskilt största fastigheten är Botvid Business Center (Botvidsgymnasium 3) i Botkyrka om ca 56 000 kvm. Den totala ytan i de avyttrade fastigheterna uppgår till ca 182 000 kvm inkl garage. Hyresvärdet (inkl vakans) uppgår till ca 148 Mkr.

Diös & Kuylenstierna tillträder fastigheterna den 16 april.

– Genom försäljningen fortsätter vi att koncentrera beståndet till förvaltningseffektiva enheter på våra huvudmarknader och med gott resultat avyttra fastigheter som ligger utanför dessa, kommenterar Christian Hermelin , VD för Fabege.

Fabege AB (publ) 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, Ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

 

Avyttrade fastigheter

Fastighet

Område

Kategori

Yta, kvm

Botvids-gymnasium 3

Botkyrka

Ind/lager/kontor

55 810

Ostmästaren 3

Årsta Park

Kontor/ind/lager

18 467

Ostmästaren 4

Årsta Park

KontorInd/Lager

36 149

Ostmästaren 5

Årsta Park

Kontor/Ind/Lager

10 427

Ostmästaren 6

Årsta Park

Kontor/Ind/Lager

7 254

Packrummet 10

Årsta

Kontor

2 100

Packrummet 12

Årsta

Ind/lager/Kontor

36 386

Varuhissen 1

Årsta

Ind/lager/Kontor

15 271 

 

 

Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF