Stor uthyrning skapar nytt handelscentrum på Kungsholmen

Ett avtal har tecknats med ICA om förhyrning av ca 10 000 kvm, varav ca 9 000 kvm butik, i fastigheten Paradiset 29. Fastigheten, det tidigare Skogaholmsbageriet, är belägen i bästa kommunikationsläge invid Essingeleden på västra Kungsholmen. Mer än 100 000 fordon passerar fastigheten varje dygn vilket också medför utmärkta exponeringsmöjligheter.

Projektet i Paradiset 29, som omfattar totalt 42 000 kvm butiker, kontor och garage, innebär en total ombyggnad av fastigheten. Total projektkostnad uppgår till ca 760 Mkr. Uthyrning av övriga ytor pågår.

Paradiset 29 är belägen i Lindhagenområdet på västra Kungsholmen som kommer att förnyas med ca 3 500 lägenheter och ca 350 000 kvm arbetsplatser. I närområdet finns idag 7 000 boende och 15 000 arbetande. Inom 5 minuters bilresa bor ca 300 000 personer, inom tio minuter ca 400 000 personer.

– Förutsättningarna för framgångsrik handel i fastigheten är extremt goda och det är mycket glädjande att vi får ICA som hyresgäst. Nu fortsätter vi med uthyrning av övriga ytor, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.


Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, finans- och ekonomichef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bokfört värde av 27,5 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,3 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,6 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF