Delårsrapport januari-september 2007

• Stark nettouthyrning om 133 Mkr till följd av den kraftiga tillväxten i Stockholm
• Resultat efter skatt uppgick till 1 178 Mkr (1 340) och vinst per aktie efter utspädning till 6,39 kr (6,91)
• Hyresintäkterna uppgick till 1 534 Mkr (1 799). Minskningen beror i sin helhet på nettoförsäljning av fastigheter
• Överskottsgraden utvecklades starkt och uppgick till 63 procent (59)

– Den mycket goda tillväxten på Fabeges huvudmarknader medförde en fortsatt hög efterfrågan på lokaler. Jag är mycket nöjd med det tredje kvartalet som var vårt hittills starkaste med en nettouthyrning om 66 Mkr, säger Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Till följd av såväl ökade intäkter som minskade driftskostnader i vårt koncentrerade bestånd ökade överskottsgraden för hela beståndet till 67 procent (64) under tredje kvartalet, fortsätter Christian Hermelin.

– Det är mycket glädjande att konstatera att tredje kvartalets resultat före skatt var i nivå med motsvarande period förra året trots ett betydligt mindre fastighetsbestånd.

– Vi har en av marknadens starkaste och mest intressanta projekt- och förädlingsportföljer och under perioden januari-september fattades beslut om investeringar för ca 2 Mdr. Vi har ökat takten och volymen i projekt väsentligt för att ta vara på potentialen i den ekonomiska tillväxten i Stockholm, avslutar Christian Hermelin.

Fabege AB (publ)

Bilaga: Delårsrapport januari-september 2007

Ytterligare information:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

VD Christian Hermelin presenterar och kommenterar delårsrapporten idag kl 08.30 i restaurang Pontus på Brunnsgatan 1 (Fabeges fastighet Kåkenhusen 38). Anmälan kan göras till Mats Berg (se tfnnr ovan), på www.financialhearings.com eller via e-mail hearings@financialhearings.com. Konferensen kan även följas via www.financialhearings.com.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


Hela rapporten