Fabege köper fastighet vid Norrtull för 0,5 Mdr

Fabege har förvärvat fastigheten Getingen 15 (tomträtt) vid Norrtull (Sveavägen) i centrala Stockholm. Säljare är Linco Fastighets AB. Förvärvet sker i bolagsform baserat på ett fastighetsvärde om 520 Mkr. Fabege tillträder fastigheten den 11 januari 2008.

Getingen 15 omfattar totalt ca 23 000 kvm uthyrbar yta, varav ca 13 000 kvm kontor. Byggnaden innehåller åtta våningsplan ovan mark och tre garageplan under mark. Den pågående ombyggnaden av de tre översta planen, som idag är vakanta, bekostas av säljaren.

Efter förvärvet äger Fabege fem fastigheter om totalt ca 79 000 kvm vid Norrtull: Getingen 13,14,15, Ormträsket 10 (Wenner-Gren Center) och Mimer 5.

– Fastigheten innehåller en intressant potential i form av vakans, ca 7 000 kvm, som vi ser som en stor möjlighet. Vi har under senaste åren varit mycket framgångsrika i vårt uthyrningsarbete i området, kommenterar Christian Hermelin, VD för Fabege.

– Genom förvärvet skapar vi ett ännu starkare förvaltningseffektivt kluster i utvecklingsområdet Norrtull/Norra Station. Området står inför en stor omdaning och förnyelse och vi är mycket nöjda med att kunna stärka vårt utbud av lokaler där.

Fabege AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christian Hermelin, VD, tel 08-555 148 25, 0733-87 18 25
Roger Johansson, vVD, ekonomi- och finanschef, tel 08-555 148 13, 070-374 42 85
Mats Berg, informationschef, tel 08-555 148 20, 0733-87 18 20

Denna information är sådan som Fabege AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Fabege AB (publ) är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag och äger fastigheter till ett bok¬fört värde av 27,3 miljarder kronor. Fastighetsbeståndet, som är koncentrerat till Stockholmsregionen, har ett hyresvärde på helårsbasis uppgående till 2,2 miljarder kronor och en uthyrningsbar yta på 1,4 miljoner kvadratmeter. Fabegeaktien är noterad på Stockholmsbörsen, Large Cap-segmentet.Denna information skickades av Cision http://newsroom.cision.com

Följande filer finns att ladda ned:


PDF